ראיון לתכנית הטלוויזיה "המקצוענים" בהנחיית שירה פליקס בערוץ 10 Interviewed on channel 10's "The Proffessonals", hosted by Shira Felix