דברים לזכרו של משה זנבר במעמד חנוכת אגף שיקום על שמו בבית החולים דורות, דצמבר 2012. צילום: שרון בן-אריה Speaking in memory of Moshe Sanbar at the dedication of a the Sanbar Rehabilitation Wing at Dorot Hospital. Photographer: Sharon Ben-Arie