בישיבת ועדה בכנסת עם יו"ר עמותת כ"ן מיכל יודין צילום: שרון בן-אריה During a parliamentary committee sitting with Michal Yudin, founder and chairwoman of WePower Photographer: Sharon Ben-Arie