top of page

Founding Mothers is a series of 12 lectures showcasing the early days of female presentation in national Israeli politics. 

We  will begin with an introduction detailing the early days of struggle for gender equality and the demands of the Hebraic suffragists under Ottoman and British rules. The following 11 meetings will be dedicated to the personal stories and struggles of the first women elected to the Israeli Knesset in 1949.

אמהות האומה היא סדרה של 12 מפגשי הרצאה המוקדשים לימים המוקדמים של ייצוג נשים בפוליטיקה הלאומית בישראל.

נתחיל בפרק מבוא המפרט את ימי המאבק לשוויון זכויות ולדרישות המאבק למתן זכות בחירה בידי נשים בימי השלטון העות'מאני והבריטי בארץ ישראל. אחד עשר המפגשים הבאים יוקדשו לסיפוריהן האישיים ולמאבקן של הנשים שהיו ב-1949 לנשים הראשונות חברות הכנסת.

Further details and contact >>
<< לפרטים נוספים וליצירת קשר
בבה אידלסון: הגברת הראשונה
 

​​Beba Idelson: The First Lady

סיפורה של ילדה יתומה שהייתה למהפכנית. מי היא האסירה מסיביר שהנהיגה למעלה מארבעה עשורים את מועצת הפועלות?

 

​The story of an orphan child who became a revoltioner. Who was the Siberian prisoner who led the Women's Council for 4 decades?

סיפור המאבק החלוצי
 

The Pioneers - Struggle for Suffrage

צוהר אל שנות המהפכה ביישוב למען זכויות נשים. נביט על מאבקן של הנרייטה סולד, רחל ינאית, הרבנית קוק ואחרות למען זכות בחירה לנשים. 

 

A glimpse into the revoltionary years of suffragists' struggle in Ottoman and British Palestine. We will look onto historical figures  as Henrietta Szold, Rachel Yanait, Rabbitzen Kook and other activists.

חסיה דרורי: אם המושבות
 

Hasia Drori: Equality in Agricultural Life

בת העשירים שעשתה דרך מפרכת לארץ ישראל והובילה את מפעל ההתיישבות בעמקים. ומה עלה בגורל תכשיטי המשפחה?

 

The daughter of a rich family who made a long and stubburn journey to the Land of Israel and to establish the settlement project of the valleys. And also, what ever happened to the family jewels?

פייגה אילנית: דו קיום בצל השכול

 

Feige Ilanit: Reconciliation and Grief

נכדת הרב הגאון שפנתה לחיי עבודה ופעילות ציבורית. דרכה כנציגה בכירה של מפלגה שוחרת שלום בצד הטרגדיה המשפחתית.

 

The descendant of a distinguished rabbinical dynasty who turned to a life of public life and work. Have a look at this high-ranking representative of a peace-seeking political party while facing her own personal family tragedy.

חנה למדן: אידאולוגיה אחת, שמונה מפלגות
 

Hana Lamdan: 1 Ideology, 8 Parties

להט העשייה הוביל לדרך עקבית אך רצופה בקשיים. למה בחרה האישה הראשונה בנשיאות הכנסת להתפטר מתפקידה ומדוע הוכתה

בפניה?

 

A passionate life of public action was realized under difficult terms. Why did the first member of the Knesset Presidium choose to resign and why was she hit?

רחל כגן: מייסדת הפוליטיקה המגדרית

 

Rachel Kagan: Founder of Gender Politics

מי היא האישה שחתמה על מגילת העצמאות בשם אוכלוסית הנשים בארץ? איך הגיעה למעמד זה ולמה ביקשה מעקרות הבית להכריז שביתה?
 

Who was the woman who became a signatory on Israel's Proclamation of Independence? How did she reach this status and why did she call on housewives to start a strik?e

עדה מימון: אשת חיל מי ימצא
 

Ada Maimon: The Virtuous Woman

הכרות עם דמותה המרתקת של אישה המצויה בין הדת למודרנה. מפולת סלעים בצפון הייתה לצומת דרכים בפעילותה עד להכתרתה
כשיח' בדואי.

 

Meet this fascinating figure of a woman in conflict between religion and modernism. A rockfall in Northern Israel triggered her to action on her way to be named a Bedouine Sheikh.

גולדה מאיר: ממינסק להר הרצל
 

Golda Meir: From Minsk to Jerusalem

הספרנית, הכובסת והמתורגמנית שהייתה לראש הממשלה הראשונה בעולם המערבי ובעת המודרנית. האם התאימה והוכשרה לתפקיד?

 

The librarian and translator who became the first woman Prime Minister in the Western world and the modern era. Was she qualified and trained for the job?

שושנה פרסיץ: הון ושלטון במקום הנכון
 

Shoshana Persitz: Exemplary Cronyism

הצצה אל חייה של בעלת רשת מוסדות החינוך העברית במזרח אירופה שהתוותה לימים כל פרט ופרט במערכת החינוך שהוקמה
במדינה הצעירה.

 

Take a look at the life of the owner of the largest Hebraic education network in Eastern Europe who later oversaw every detail in the formation of Israel's education system.

דבורה נצר: נשיאת המדינה
 

Dvora Netzer: President of Israel

מייסדת ארגון אמהות עובדות התוותה את הדרך לרבות. מפגש מקרי בחוף הים הוביל את נצר למסע ארוך בשיאו כיהנה כנשיאת המדינה.
 

The founder of the Working Mothers' Organization was a pioneer for many. A coincidental meeting on the shore of Tel Aviv led Netzer to a long journey to become the first woman acting as President of the State of Israel.

יהודית שמחוני: אם ואחות
 

Yehudit Simhoni: A Family Story

דמותה של מנהיגה בכירה במפא"י בצד מנהיגי האומה ובצל תשומת
הלב הציבורית. השלכות שליחותה באמריקה כמעט וגבו את חייה.

 

This leading figure of Mapai aided the party leaders while remaining inconcpicious to the public eye. Look at the public work she committed during the Second World War and how it nearly took her life.

אסתר רזיאל-נאור: בודדה בצמרת
 

Esther Raziel-Naor: Lonley at the Top

ברבים הייתה קולה של מחתרת האצ"ל ובחדרי חדרים הייתה שותפה יחידה בהנהגתה. מסעה של אסירת המנדט מבית המעצר למשכן הכנסת.
 

Known in public as the actual voice of the underground Irgun, in private rooms she was instrumental in its leadership. Walk through the journey of a prisoner under the British Mandate onto the Knesset hall.

שביט בן - אריה

bottom of page